Radicenteri:n (Radicenter OÜ; Y-tunnus: 11685113, jäljempänä Radicenter) kautta verkkotunnuksen rekisteröiminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä.

Verkkotunnuksen rekisteröinnilla tarkoitetaan sekä uuden verkkotunnuksen rekisteröintiä että nykyisen verkkotunnuksen rekisteröinnin jatkamista.

Yleinen
Verkkotunnusta rekisteröitäessä Asiakas hyväksyy automaattisesti kaikki verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat ehdot ja maa sekä kaupallisten tunnusten sopimusehdot, mukaan lukien mutta ei yksinomaan:

+ OPENSRS/Tucows ”Exhibit A”
+ FI-verkkotunnusten sopimusehdot (Traficom)
– .FI-verkkotunnusten lainmukaisuus: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/varmista-fi-verkkotunnuksesi-lainmukaisuus
– .FI-verkkotunnusten eriohjeet ja vinkit: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/millainen-hyva-verkkotunnus
+ .EE-verkkotunnuksen sopimusehdot.

Yhteystiedot
Asiakas toimittaa Radicenteri:lle verkkotunnuksen tilauksen yhteydessä itsestään oikeat ja totuudenmukaiset tiedot.
Jos asiakas on antanut vääriä tietoja, on Radicenter:lla oikeus olla rekisteröimättä verkkotunnusta eikä rekisteröintimaksua palauteta.

Verkkotunnusten WHOIS tiedot
Jos asiakkaalle on yksi tai useampi verkkotunnus, asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että verkkotunnusten yhteystiedot julkisissa WHOIS rekistereissä ovat oikeat.
Jos verkkotunnusten yhteystiedot eivät ole oikeat, on asiakas velvollinen päivittämään tiedot välittömästi Radicenterin verkkosivuilla. Tietojen päivittämisen jälkeen asiakkaan on varmistettava, että tiedot tulisivat WHOIS järjestelmään 48 tunnin kuluessa.
Jos Asiakkaalla ei ole mahdollista päivittää tietoja itse, hänen on ilmoitettava tietojen päivityksen tarpeesta välittömästi Radicenterille. Jos asiakas ilmoittaa Radicenterille uudet yhteystiedot, katsotaan tiedot päivitetyksi, kun Radicenter on yhteystietojen muutokset kirjallisesti vahvistanut.
Väärien tai puutteellisten WHOIS tietojen tapauksessa voi verkkotunnuksen rekisterinpitäjä verkkotunnuksen toimimisen keskeyttää tai peruuttaa rekisteröinnin. Siinä tapauksessa rekisterinpitäjä ei palauta verkkotunnuksen rekisteröintimaksua Radicenterille ja Radicenter ei voi palauttaa sitä myös asiakkaalle.
Radicenter ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisista tai vääristä yhteystiedoista.

Verkkotunnuksen valinta, rekisteröinti ja käyttö
Radicenter ei takaa, että asiakkaan haluaman verkkotunnuksen rekisteröinti osoittautuu mahdolliseksi.
Jos asiakkaan valitseman verkkotunnuksen rekisteröinti ei ole mahdollista, on Radicenterilla oikeus jättää verkkotunnuksen vuosimaksu (rekisteröintimaksu) palauttamatta ja tarjota asiakkaalle vaihtoehtoisen verkkotunnuksen rekisteröinnin mahdollisuutta.
Asiakas vakuuttaa, että valittu verkkotunnus vastaa kyseisestä verkkotunnusta koskeviin sääntöihin, Verkkotunnuslakiin, parhaan käytäntöön ja muihin yleisiin standardeihin.
Asiakas vakuuttaa, että valittu verkkotunnus ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien mutta ei ainoastaan tavaramerkki tai tekijänoikeuksia.
Asiakas vakuuttaa, että käyttää verkkotunnusta tarkoituksiin, jotka ovat kyseisen verkkotunnuksen sääntöjen, lakien, säädösten ja muiden yleisten sääntöjen mukaisia.
Rekisteröidessä verkkotunnuksen asiakas sitoutuu noudattamaan aina kyseisen verkkotunnuksen sääntöjä. Asiakas ymmärtää, että aluetunnuksen säännöt voivat muuttua ja verkkotunnuksen käytölle voidaan asettaa lisäehtoja, joita asiakas sitoutuu noudattamaan.
Verkkotunnuksen rekisteröinti voi johtaa velvoitteisiin, jotka päättyvät vasta, mutta ei vain, jos asiakas ilmoittaa haltijalle verkkotunnuksen käytöstä luopumisesta.
Asiakas ymmärtää, että verkkotunnuksesta luopumisesta ilmoittamatta jättämisestä voivat seurata taloudelliset velvoitteet Radicenterin ja / tai kolmannen osapuolen edessä.

Maksaminen
Asiakas maksaa verkkotunnuksen rekisteröinnin ja / tai rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti ennakkona.
Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että maksu verkkotunnuksen rekisteröinnin jatkamisesta olisi maksettu Radicenterille vähintään 14 päivää ennen verkkotunnuksen voimassaolon päättymistä tai ennen rekisterinpitäjä asettamaa maksuaikaa. Tietyiltä kansainvälisiltä verkkotunnuksilta (.ch, .de, .dk, .it, .be, .ru, .pt, .lt ja .lv) on asiakas velvollinen huolehtimaan, että maksu verkkotunnuksen rekisteröinnin jatkamisesta olisi maksettu Radicenterille vähintään 60 päivää ennen verkkotunnuksen voimassaolon päättymistä tai ennen rekisterinpitäjä asettamaa maksuaikaa.
Asiakas sitoutuu valvomaan, että verkkotunnuksen rekisteröinnin jatkamisen maksamisen jälkeen olisi verkkotunnuksen rekisteröinti viimeistään 24 tunnin aikana myös käytännössä pidennetty.
Ennen kuin asiakas ei ole ilmaissut halunsa luopua verkkotunnuksesta, on asiakas velvollinen maksamaan verkkotunnuksen jatkamisesta.
Asiakas ymmärtää, että maksaessa verkkotunnuksen rekisteröinnistä myöhemmin kuin 14 päivää ennen ennakkomaksun päättymistä, voi verkkotunnuksen rekisteröinnin uudistaminen olla kalliimpaa. Asiakas ymmärtää, että yrittäessä maksaa tiettyjen verkkotunnusten (.ch, .de, .dk, .it, .be, .ru, .pt, .lt ja .lv) rekisteröinnistä myöhemmin kuin 60 päivää ennen ennakkomaksun päättymistä, ei voi se enää olla mahdollista ja asiakas voi menettää omistajuuden verkkotunnukselle.
Asiakas ymmärtää, että maksaessa verkkotunnuksen rekisteröinnistä myöhemmin kuin 14 päivää ennen ennakkomaksun päättymistä, hän voi menettää oikeutensa verkkotunnukseen.
Asiakas ymmärtää, että eri verkkotunnuksille sovelletaan erilaisia ehtoja verkkotunnuksen jatkamiselle. Tämän vuoksi tiettyjen verkkotunnusten rekisteröinnin jatkamisesta maksetaan huomattavasti aikaisemmin kuin verkkotunnuksen rekisteröinnin päättymispäivä.
Asiakas ymmärtää, että hänen valitsemansa verkkotunnuksen ehdoista saattaa aiheutua velvollisuus ilmoittaa verkkotunnuksesta luopumisesta, muuten voi Asiakkaalle syntyä velvollisuus maksaa Radicenterille tai suoraan rekisterinpitäjälle verkkotunnuksen rekisteröinnin uudistamisesta. Maksamalla verkkotunnuksen rekisteröinnin uudistamisesta suoraan rekisterinpitäjälle, jäävät Asiakkaalle kaikki verkkotunnuksen rekisteröinnin ylläpitoon liittyvät kustannukset.
Radicenter voi muuttaa verkkotunnusten hintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Radicenter ei vastaa mistään vahingoista, joka syntyvät verkkotunnuksen rekisteröinnin viivästymisestä, epäonnistumisesta tai uusimisen epäonnistumisesta.

Verkkotunnuksen rekisteröinnin päättyminen
Asiakas hyväksyy, että verkkotunnuksesta luopuessa tai verkkotunnuksen rekisteröinnin päättyessä verkkotunnusta voidaan käyttää mihin tahansa muuhun tarkoitukseen.

Takuun puuttuminen
Asiakas ymmärtää, että verkkotunnusta rekisteröidessä tulevat voimaan verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet asiakkaan ja kolmannen osapuolen rekisteröijän välille.
Nämä ehdot eivät säädä asiakkaan oikeutta verkkotunnukselle, Radicenter ei myönnä verkkotunnuksia eikä voi taata asiakkaan oikeuksia verkkotunnukselle.
Radicenterin vastuu verkkotunnuksen rekisteröinnissä on rajoitettu toimintaan asiakkaan edustamisessa agenttina.

Peruuttamisoikeus
Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa näiden erityisehtojen tarkoittamaa ja näitä erityisehtoja soveltaen tehtyä verkkotunnusten tilausta. Näiden erityisehtojen mukaisesti tilatut ja rekisteröidyt verkkotunnukset ovat luonteeltaan kuluttajasuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittamia tuotteita, joihin ei sovelleta 14 päivän peruutusoikeutta.
Verkkotunnusmaksuja ei palauteta.

Jos domainin tilaus ei onnistu asiakkaan antamien puutteellisten tietojen takia, on mahdollista käyttää suoritettuja maksuja uusien tilauksien tekemiseksi.

Jos asiakas on tilannut domainin joka sisältää kirjoitusvirheitä, niin maksuja ei palauteta.

Palvelun muuttaminen
Radicenter voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja, ilmoittamatta siitä etukäteen.

—-

.FI verkkotunnusten lainmukaisuus:
(Ote sivulta: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/varmista-fi-verkkotunnuksesi-lainmukaisuus )

Jokainen verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää rekisteröimäsi verkkotunnuksen, jos loukatun nimen tai tavaramerkin haltija sitä vaatii.

Verkkotunnuksia on vain yksi kutakin. Lähtökohtaisesti verkkotunnukset ovat vapaasti valittavissa ja tunnuksen saa käyttöönsä se, joka sen ensimmäiseksi ehtii rekisteröidä. Jokainen vastaa kuitenkin itse verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Jos rekisteröit toisen nimeä tai tavaramerkkiä loukkaavan verkkotunnuksen, voit menettää verkkotunnuksesi.

Tarkista julkisista rekistereistä ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä, ettei verkkotunnus loukkaa toisen Suomen ja EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:
Suomen kauppa-, säätiö tai puoluerekisteriin merkityt nimet
Suomen tavaramerkkirekisteriin merkityt tavaramerkit
Suomen yhdistysrekisteriin merkityt nimet
Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) tavaramerkkirekisteriin merkityt tavaramerkit
Jjulkisyhteisön tai sen toimielimien nimet (Ulkoinen linkki)
– Vieraan valtion edustuston tai näiden toimielinten nimet
– Toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit.

 .FI verkkotunnusten erimerkit:
(Ote sivulta: https://www.traficom.fi/fi/viestinta/fi-verkkotunnukset/millainen-hyva-verkkotunnus )

Fi-verkkotunnus voi sisältää 2–63 merkkiä, joista on tarkemmin määritelty, mitkä merkit ovat sallittuja ja millaisia rajoituksia niiden käytössä on.

Verkkotunnuksessa sallittuja merkkejä ovat:

  • kirjaimet a–z
  • numerot 0–9
  • tavuviiva-miinusmerkki (-).

Tavuviiva-miinusmerkki ei saa olla verkkotunnuksen ensimmäinen eikä viimeinen merkki. Kolmas ja neljäs merkki eivät saa molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Poikkeus on kansallisia merkkejä å, ä tai ö sisältävän verkkotunnuksen ACE-muoto (ASCII Compatible Encoding). Siinä kolmas ja neljäs merkki saavat molemmat olla tavuviiva-miinusmerkkejä.

Sallittuja kansallisia merkkejä ovat

  • kirjaimet å, ä ja ö
  • Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.

 

Radicenter 2024
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita toiminnallisuuteen ja muihin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttö tarkoittaa evästeiden hyväksymistä.
Hyväksyn.