RADICENTER HOSTING-PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
Radicenter OÜ (jäljempänä: Radicenter) hosting-palvelujen käyttö edellyttää „RADICENTER HOSTING-PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT“ hyväksymistä. Toimitusehtoja sovelletaan sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaisiin.

1. YHTEYSTIEDOT
Tätä palvelua käyttämällä Käyttäjä sitoutuu rekisteröimään oikeat, täydelliset ja ajankohtaiset Käyttäjää koskevat tiedot, kun Radicenter pyytää tällaisia tietoja. Jos Radicenter havaitsee, että Käyttäjän antama tieto on väärää tai virheellistä, Radicenter varaa itselleen oikeuden sulkea Käyttäjä palveluidensa ulkopuolelle ja välittömästi päättää kaikki suhteet, jotka Käyttäjällä on Radicenterin kanssa.
Käyttäjä sitoutuu päivittämään ja ylläpitämään näitä tietoja siten, että ne ovat aina ajan tasalla. Yhteystietojen muuttuessa on asiakkaan velvollisuus ilmoittaa uudet yhteystiedot Radicenterille heti sähköpostitse osoitteeseen support@radicenter.eu tai kirjautua Radicenterin palveluun omilla tunnuksilla ja päivittää yhteystiedot itse.
Tietojen muuttamisen jälkeen on asiakkaan varmistettava, että tiedot muuttuivat ja että tiedot on tallennettu oikein.
Jos asiakas ilmoittaa Radicenterille uudet yhteystiedot sähköpostilla, katsotaan yhteystiedot päivitetyksi silloin, kun Radicenter vahvistaa muutoksen. Yhteys sähköpostiosoitteena ei saa käyttää sähköpostiosoitetta, joka sijaitsee saman käyttäjätilin alla.
Radicenter ei vastaa vahingoista jotka ovat aiheutuneet siitä, että Käyttäjä ei ole väärien yhteystietojen takia pystynyt vastaanottamaan Radicenterin viestejä.

2. KÄYTTÄJÄTUNNUS, SALASANA JA TIETOTURVA
Käyttäjätili luodaan omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi, kun Sinusta tulee Radicenterin palveluiden Käyttäjä. Käyttäjä on vastuussa niiden salassa pitämisestä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Radicenterille aina, jos Käyttäjä tulee tietoiseksi oman käyttäjätilinsä luvattomasta käytöstä tai muista toimenpiteistä, jotka muodostavat tietoturvariskin. Käyttäjä on myös vastuussa kaikista käyttäjätilin kautta tehdyistä toimenpiteistä. Radicenter ei ole missään vastuussa mahdollisista vahingoista jotka aiheutuvat käyttötilin laittomasta käytöstä.
Käyttäjän tulisi säännöllisesti (vähintään 1 kerran vuodessa) vaihtaa kaikki käyttötilin salasanat. Salasanojen vaihtamisen yhteydessä tulisi seurata, että uusi salasana on turvallinen. Turvallinen salasana on vähintään 12-merkkiä pitkä ja pitää sisällään niin isoja ja pieniä kirjaimia kuin numeroita.

3. KOTISIVUJEN SIIRTO TOISELTA PALVELIMELTA
Radicenter tarjoaa sivuston muuton palveluna ainoastaan uusille asiakkaille, jotka ovat päättäneet siirtää verkkotunnuksen ja sivuston muun palveluntarjoajan palvelimelta Radicenterin palvelimelle, ilmaiseksi 30 päivän kuluessa asiakkaan käyttäjätilin luomisesta Radicenterin palvelimella. Kotisivujen siirtopalvelu sisältää sivuston ja sen osien (kuten MySQL tietokannat ja PHP-skriptit) kopiointi entisen palveluntarjoajan palvelimelta Radicenterin palvelimelle. Palvelu ei sisällä sähköpostilaatikkojen siirtoa.
Vaikka Radicenter tekee parhaansa, jotta asiakkaan kotisivu siirretään Radicenterin palvelimelle, se ei välttämättä aina ole mahdollista.
Radicenter tarjoaa sivuston ilmaiseksi siirron hyvän tahdon eleenä ja ei takaa sivuston siirtoa millään tavalla eikä anna mitään takuita palvelun nopeudesta tai laadusta. Siirtojen yhteydessä voi käydä niin, että asiakkaan sivusto ei ole käytettävissä Internetissä. Lopullinen vastuu sivustojen siirtämisestä on Käyttäjällä.

4. PALVELUJEN KÄYTTÖ
Asiakas sitoutuu noudattamaan Viron kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Radicenterlla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Viron Tasavallan lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi.
Käyttäjä sitoutuu noudattamaan periaatetta, että palvelun käytöstä ei synny kolmansia vaatimuksia Radicentera vastaan.
Jos Käyttäjän toiminnasta aiheutuu kolmansien osapuolten vaatimuksia Radicentera vastaan, sitoutuu Käyttäjä korvaamaan Radicenterlle kaikki aiheutuneet vahingot.
Radicentern palvelussa on kielletty rikkoa tekijänoikeuksia ja / tai tavaramerkkejä. Rikkeen paljastuessa on Radicenterlla oikeus sulkea käyttäjätili ilman varoitusta.
Oikeuksien rikkomisesta täytyy ilmoittaa Radicenterlle osoitteeseen abuse@Radicenter.eu.
Palvelimilla on kielletty majoittaa:
* portaaleja joilla on suuri kävijämäärä
* IRC skriptejä ja IRC robotteja (IRC bot)
* Proxy palvelua ja kaikkia muita anonymiteettiä tarjoavia skriptejä
* Piraattiohjelmistoja ja „warez“ – tyyppisiä sivustoja
* Ilmaista tiedostojen ja/tai kuvien sivustolle lataamista mahdollistavia sivustoja
* Mainosbannereita ja mainosbannereiden vaihtoa tarjoavia sivustoja
* PTC (paid to click)/PTS (paid to sign up)/PPC (paid per click) sivustoja
* IP osoitteiden vakoiluohjelmistoja
* BruteForce ohjelmistoja ja skriptejä
* Massa ja roskapostitusta mahdollistavia ohjelmistoja ja skriptejä
* Kaupallisiin tarkoituksiin audio- ja/tai video lähetykset (streaming)
* Suorat lähetykset audio tai video muodossa
* Lotto ja uhkapelisivustot
* MUDs/RPGs/PBBGs sivustot
* Väkivaltaa, vihaa, rasismia tai häirintää yllyttäviä sivustoja
* Tietokonerikollisuutta edesauttavia tai yllyttävien sivuja
* Mihin tahansa laittomaan toimintaan yllyttäviä sivuja
* Sivustoja jotka levittävät piraattiohjelmistoja tai muuta laitonta sisältöä
* Henkilökohtaisten tietojen, salasanojen ja rahan varastamiseksi tarkoitettuja sivustoja
* Tekijänoikeuksia ja / tai tavaramerkkejä loukkaavia materiaaleja
* Kalastelua (phishing) eli salasanojen varastamiseksi luotuja fake sivustoja
* Tietokoneviruksia, tietokoneviruksiin viittaavia sivuja, kävijöitä tietokoneviruksia jakavalle sivustolle ohjaavia sivustoja, tietokonevirusten luomista ja käyttöä opettavia / yllyttäviä sivuja;
* Materiaaleja, jotka ovat ristiriidassa Viron Tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön, yleisesti tunnustettujen eettisten normien, muun lainsäädännön ja hyvien käytänteiden sekä kolmansien osapuolten oikeuksien kanssa.
Sivustot, jotka tahallisesti tai tahattomasti rikkovat näitä sääntöjä, suljetaan Radicentern toimesta ilman varoitusta. Sivusto avataan silloin kun se on asiakkaan toimesta korjattu vastaamaan näihin ehtoihin.
Radicenter pidättää oikeuden kieltää minkä tahansa materiaalin julkaiseminen ilman perusteluja. Radicenter pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ilman perusteluja.
Jos asiakas ei vastaa väärinkäytöstä koskevaan viestiin 12h aikana, voi Radicenter sulkea tai poistaa tilin.
Kiellettyä on julkaista alaikäisten oikeuksia vahingoittavia materiaaleja, kuten viittaukset alaikäisten pornografiaan. Verkkosivut jotka julkaisevat tai viittaavat sellaisiin materiaaleihin suljetaan välittömästi ilman ennakkoilmoitusta. Tieto tällaisesta toiminnasta toimitetaan asianomaisille viranomaisille.

Käyttäjän velvollisuus on valvoa, että sen palvelimelle sijoitetut sovellukset ja skriptit ovat turvallisia ja että niillä on turvalliset tiedostojen oikeudet riippumatta sovelluksen tai skriptin asennustavasta. Käyttäjä on vastuussa kaikesta, mitä tapahtuu hänen käyttäjätilillä. Käyttäjä on velvollinen käyttämään turvallista salasanaa. Radicenter voi väliaikaisesti sulkea käyttäjätilin kunnes asiakas korvaa salasanan turvallisemmalla.

Radicenter tekee huoltotöitä (mm. ohjelmisto-/tietoturvapäivityksiä) palvelimilla öisin 02:00 – 04:00 välissä. Huoltotöiden aikana voi esiintyä tilapäisiä katkoksia palveluissa.

Radicenter pidättää oikeuden tehdä poikkeuksellisia ja välttämättömiä huoltotöitä ilman ennakkoilmoitusta.

5. ROSKAPOSTIT JA MASSAPOSTITUS
Käyttäjä ei saa käyttää palvelua ketjukirjeiden, roskapostin tai muiden jakelulistojen lähettämiseen henkilöille, jotka eivät ole antaneet nimenomaista tietoa, jossa ilmaistaan, että he haluavat olla mukana tällaisissa palveluissa. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua laittoman aineiston tallentamiseen tai majoittaa sivustoja joita mainostetaan roska tai massapostituksen kautta.
Jos asiakkaan käyttäjätililtä lähetettyjen sähköpostiviestien vuoksi joutuu mustalle listalle Radicentern palvelin, sulkee Radicenter asiakkaan käyttäjätilin. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Radicenterlle kaikki kulut jotka aiheutuvat roskapostin tai massapostin lähettämisestä, mukaan lukien mutta ei ainoastaan kustannukset, jotka aiheutuvat Radicentern palvelinten poistamisesta roskapostia lähettävien palvelinten mustalta listalta tai listoilta, sekä maksettava Radicenterlle sopimussakkoa, jonka määrä Radicenter.
Radicenter pidättää itselleen oikeuden ilman varoitusta sulkea ja poistaa tili tai asettaa rajoituksia Käyttäjän liikenteelle kyseisen säännön väärinkäyttötapauksissa.

6. MAKSU
Käyttäjä maksaa palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti ennakkona. Käyttäjä huolehtii siitä, että hänellä olisi Radicenterssa aina voimassa oleva ennakkomaksu.
Radicenter lähettää asiakkaalle ennen ennakkomaksun päättymistä ilmoituksia sähköpostiosoitteeseen. Asiakas on velvollinen jatkamaan ennakkomaksun viimeistään 7 päivää ennen ennakkomaksun päättymistä tai ilmoitettava Radicenterlle palvelusta luopumisesta. Siihen asti kun asiakas ei ole ilmoittanut luopuvansa palvelusta, asiakas on velvollinen maksamaan ennakkomaksun palveluista.
Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa ennakkomaksua, Radicenter sulkee palvelun. Palvelua voidaan jatkaa sen jälkeen, kun asiakas jatkaa maksua, maksettava on myös ajalta, jolloin palvelu on suljettuna.
Jos asiakas ei ole 1 kuukauden sisällä ennakkomaksun loppumisesta jatkanut ennakkomaksua sopimuksen mukaisesti, poistaa Radicenter käyttäjätilin yhdessä kaikkien tiedostojen, tietokantojen, e-postilaatikkojen ja varmuuskopioiden kanssa. Tietojen palauttaminen ei ole myöhemmin enää mahdollista. Radicenter ei vastaa vahingoista jotka aiheutuvat käyttäjätilin poistamisesta.

7. PALVELUSTA LUOPUMINEN
Palvelun irtisanomiseksi asiakas lähettää kirjallisen ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen support@radicenter.eu. Palvelun tarjoaminen katsotaan päättyneeksi, jos Radicenter on asiakkaan ilmoituksen vastaanottanut. Asiakkaan käyttäjätili (tiedostot, tietokannat, sähköpostilaatikot ja varmuuskopiot) poistetaan heti asiakkaan ilmoituksen jälkeen. Käyttäjä ymmärtää, että kotisivu ja sähköpostiosoitteet eivät ehkä siitä hetkestä lähtien enää toimi.

8. ENNAKKOMAKSUN JATKAMINEN
Käyttäjä jatkaa ennakkomaksua ainoastaan ennakkomaksun sääntöjen mukaisesti.
Ennakkomaksun jatkamiseksi asiakas kirjautuu Radicentern verkkosivuilla tunnuksilla Laskutukseen ja suorittaa maksun noudattaen sivuilla annettuja ohjeita.
Ennakkomaksun maksaminen pankkitilille tapahtuu aina laskun perusteella. Maksun yhteydessä täytyy aina viitata laskun numeroon.
Ennakkomaksuja ei palauteta. Jos käyttäjä on maksanut enemmän kuin proforma laskussa merkitty, ylimääräistä summaa ei palauteta. Asiakas voi käyttää ylimääräisen summan palvelujen ennakkomaksu jatkamiseksi tai muiden Radicentern tarjoamien palvelujen ostamiseen.
Radicenterlla on oikeus muuttaa palvelusta vaadittavaa maksua yksipuolisesti ilman erillistä ilmoitusta. Jos Käyttäjällä on voimassa oleva ennakkomaksu, hän on oikeutettu käyttämään palvelua ennakkomaksun päättymiseen asti hinnaston mukaisesti joka oli voimassa ennakkomaksun jatkamisen hetkellä.

9. TIETOJEN VARMUUSKOPIOINTI
Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Radicenter ei ole vastuussa tietohäviöstä, joka millään tavalla johtuu palvelun keskeytymisestä tai tuhoutumisesta. Käyttäjä on velvollinen varmuuskopioimaan Radicentern palvelimille tallennetut Käyttäjän tiedot. Radicenter tekee käyttäjän tilistä varmuuskopiot ja säilyttää yhden varmuuskopion käyttäjätiliä kohti mahdollisuuksien mukaan.
Radicenter ei tee varmuuskopioita tileistä, jotka on väliaikaisesti suljettu tai poistettu. Varmuuskopioita ei tehdä myös tilanteessa, jos Käyttäjän tili ylittää sille määrätyn levytilan rajan tai jos käytössä on enemmän kuin 500 000 inodea (jokainen tiedosto, sähköposti sekä kansio käyttää palvelimella 1 inoden).

10. PALVELUN LOPETTAMINEN
Radicenter voi etukäteen ilmoittamatta rajata, estää pääsy tai lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjälle. Käyttäjä voi palvelusta luopua ilmoittamalla siitä osoitteeseen support@radicenter.eu.
Ennakkomaksuja ei palauteta.

11. RESSURSSIEN KÄYTTÄMINEN
Vaikka Radicenter tarjoaa asiakkaille rajoituksetta palvelimen resursseja, asiakkaita kuitenkin kehotetaan käyttämään niitä säästeliäästi. Palvelimen resurssien tuhlaus kuluttaa sähköä ja saastuttaa luontoa.
Sähköpostilaatikoita voi luoda ainoastaan, jos niitä todellisuudessa käytetään. Käyttämättömät postilaatikot tulisi poistaa. Jokainen sähköpostin käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että postilaatikkoon ei kertyisi ajan myötä roskapostia ja tarpeettomia sähköposteja. Sähköpostilaatikoita täytyy säännöllisesti tyhjentää roskapostista ja tallennetut viestit lajitella alikansioihin.
Yli 500 000 inoden käyttäminen on kielletty (jokainen tiedosto, sähköposti sekä kansio käyttää palvelimella 1 inoden).
Radicentern palvelimilla on kielletty:
* Kohtuutonta palvelimen kuormittavista aiheuttavien PHP skriptien ajo on kiellettyä.
* Käyttää ohjelmistoja, komentosarjoja tai muita sovelluksia, jotka rasittavat, häiritsevät tai vahingoittavat palvelimen toimintaa millään tavalla
* käyttää itsenäisesti (ilman käyyttäjää) toimivia sovelluksia
* käyttää „web spider“ tai „indexer“ sovelluksia
* käyttää mitä tahansa sovellusta joka ottaa yhteyttä IRC (Internet Relay Chat-palvelimiin
* käyttää mitä tahansa bit torrent ratkaisuja
* käyttää mitä tahansa tiedostojen jako tai peer-to-peer sovellusta
* ajaa internet pelejä;
* Lisätä CRON komentoja pienemmällä aikavälillä kuin 15 minuuttia;
* Ajaa 100 tai enemmän yli 3 sekunnin pituista MySQL kyselyä 24 tunnin aikana;
Radicenter pidättää itselleen oikeuden peruuttaa Käyttäjän tilaus tai asettaa rajoituksia Käyttäjän liikenteelle törkeissä väärinkäyttötapauksissa.

12. VASTUU
Radicenter ei vastaa palvelun käytöstä johtuvista vahingoista. Mitään sellaisia suullisia tai kirjallisia takuita ei anneta, joita ei mainita tässä asiakirjassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelua käytetään Käyttäjän omalla riskillä. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja kun se on käytettävissä. Radicenter ei voi taata, että palvelu täyttää Käyttäjän vaatimukset tai että se on keskeytymätön, turvallinen tai virheetön.

13. PALVELUN MUUTTAMINEN
Radicenter pidättää itsellään oikeuden päättää tai muuttaa palvelua, sen sisältöä ja käyttöehtoja.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.
Mikäli erimielisyyksiä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, sovelletaan erimielisyyksien
ratkaisemiksi Viron Tasavallan lainsäädäntöä.

Radicenter 2024
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita toiminnallisuuteen ja muihin tarkoituksiin. Tämän sivuston käyttö tarkoittaa evästeiden hyväksymistä.
Hyväksyn.